Ուսումնամարտական վարժանքներ են իրականացվել

Ուսումնամարտական վարժանքներ են իրականացվել

16:11 8 Օգս, 2018

Օգոստոսի 6-ից 10-ը ՀՀ ՊՆ 5-րդզորամիավորման կապիստորաբաժանումներում անցկացվում ենուսումնական վարժանքներ՝ դաշտայինելքով: Նպատակը ուսումնամարտականտագնապի ժամանակ դաշտայինպայմաններում անհրաժեշտգործողությունների սերտումն է, ստեղծված մարտավարականիրավիճակում առաջադրված մարտականխնդիրների կատարմանարդյունավետության բարձրացումը։

Պարապմունքների ընթացքումանձնակազմը իրականացնում էհամադրված գործողություններ` նորմացույցերի և ուսումնականխնդիրների կատարմամբ, որի ընթացքումձեռք է բերում գիտելիքներ տեխնիկայիշահագործման կանոնների իմացության, կիրառման և սպասարկման ուղղությամբ:

 

 

loading...