Ցանքատարածություններն ընդլայնվել են

Վերջին տարիներին գյուղատնտեսությունում ներդրված ռազմավարական ծրագրերը արմատական բեկում առաջացրին ոլորտում՝ հիմնովին փոխելով նաև գյուղատնտեսական հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման ցուցանիշները: 2011-2012թթ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները հանրապետությունում կազմել են համապատասխանաբար` 286.7 և 304.2 հազ. հա, այսինքն՝ վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը բարձրացել է` 2011թ-ին կազմելով 63.8%, իսկ 2012թ-ին՝ 67.9%: 2012 թ-ին նախորդ տարվա նկատմամբ ցանքատարածություններն ավելացել են շուրջ 17.5 հազ. հա-ով:

Հայաստանը դասվում է սակավահող երկրների շարքին, սակայն 2010թ. տվյալներով նպատակային չէր օգտագործվում շուրջ 165.0 հազ. հա վարելահող, և այդ արժեքավոր ռեսուրսի նպատակային օգտագործման մակարդակը 63.2 % էր:

Ըստ օպերատիվ տվյալների, 2013 թվականին ցանքատարածություններն ընդլայնվել են՝ հասնելով 321-322 հազար հեկտարի: Այս տարի` Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ, վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը կհասնի 72%-ի, իսկ ցանքատարածությունների աճը հիմնովին կփոխի Հայաստանի գյուղատնտեսական նշանակության հողային քարտեզը:
Ցանքատարածությունների ավելացումը գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճի լավագույն ցուցիչն է, իսկ հողային ռեսուրսի արդյունավետ կառավարումը, բնատնտեսական ներուժի խթանումը՝ երկրի պարենային անկախության երաշխիքը:

ԱՎԵԼԻՆ